งานประกวดคลิปอนุรักษ์ชายหาด

เรียน ทุกท่านที่รักหาดทราย

                 หาดทรายเป็นทรัพยากรอันลำค่าของชุมชนและของชาติซึ่งให้คุณประโยชน์ทั้งในแง่ การปกป้องแผ่นดินชายฝั่ง ระบบนิเวศ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันนี้ หาดทรายได้ถูกทำลายลงมากมายเหลือคณานับ (>50% ของทั้งระบบ) ดังนั้นการช่วยกันรักษาหาดทรายไว้ เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

                 คลิปรักษ์หาดทรายที่ทุกเครือข่ายฯช่วยกันจัดทำนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของหาดทรายอย่างแท้จริง เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN) จึงขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

                                                                                     ด้วยความซาบซึ้งในมิตรไมตรี

                                                                                                   BWN

poster_fin1_s.jpg

**************************************************************************************

ประกาศผลการตัดสินงานประกวดคลิปอนุรักษ์ชายหาด

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (5,000 บาท)
คลิปที่ 2: ธรรมชาติและการอนุรักษ์หาดทราย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (3,000 บาท)
คลิปที่ 3 : 10 ปีข้างหน้า..

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1,500 บาท)
คลิปที่ 7 : บ้านหน้าศาลวันนี้
คลิปที่ 14 : ก่อนหาดทรายจะกลายเป็นความทรงจำ

รางวัลขวัญใจ BWN (1,000 บาท)
คลิปที่ 1 : Save world save the beach

**************************************************************************************

การตัดสินผลใช้ความเห็นของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ ม.สงขลานครินทร์ ตัวแทนจาก MACORIN กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภาคประชาสังคม ร่วมกับความเห็นของทีมผู้ส่งประกวด

pref_vote.jpg

**************************************************************************************

คลิปที่ส่งประกวด เรียงลำดับตามการส่งก่อน-หลัง

**************************************************************************************

คลิปที่ 1 : Save world save the beach

นายวัชรากร ปานเนียม

เด็กชายธิระนาม แสงอำไพ

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ กันภัย

โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา

“คลิปง่ายๆ น่ารักๆ อย่างนี้แหละเรียกว่า ร่วมแรงร่วมใจรักษาหาดทราย”

**************************************************************************************

คลิปที่ 2: ธรรมชาติและการอนุรักษ์หาดทราย

นางสาวศิริภัทร วิสุทธิพันธุ์

นายภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“ช่วยเชียร์คลิปฝีมือ น.ศ. วิศวฯ ม.อ. กันหน่อยเร้ว”

**************************************************************************************

คลิปที่ 3 : 10 ปีข้างหน้า..

นายปฏิภาณ บุณฑริก

ดินแดง กทม.

“10 ปีข้างหน้า.. ดีใจจัง คนดีมีฝีมือมาช่วยรักษาหาดทรายร่วมกัน แค่เชียร์และแชร์ เท่านี้ก็มีความหมายมากมายแล้ว”

**************************************************************************************

คลิปที่ 4 : การแก้ปัญหาขยะโดยใช้หลัก 4 ป.

U.P. channal

น.ส.ทรรศนีย์ ตันติโกวิทย์

น.ส.กฤติยาวดี ปุญญา

น.ส.ณัฐชา ทองอินทร์

น.ส.เบญจพร โสภณ

น.ส.ดุลยา หนูเพ็ง

น.ส.กมลวัลย์ ประชุมจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาขาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

“ฝีมือขั้นเทพ 4 ป. พิทักษ์หาดทราย ต้องการแรงใจจากทุกท่านช่วย ติ-ชม”

**************************************************************************************

คลิปที่ 5 : รักษ์หาดทราย..รักษ์ชีวิต

The guts film

จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่

“เป็นแรงใจให้น้องนักเรียนจากกระบี่ ที่ตั้งใจทำสุดฝีมือเพื่อรักษาหาดทรายที่สวยงาม”

**************************************************************************************

คลิปที่ 6 : ภัยเงียบเขื่อนกันคลื่น

ภัทรสุดา  หวานแหลม

อ.เมือง จ.ลำปาง

“จากภูเขาสู่ทะเล…เรียนรู้แล้วเล่าสู่กันฟัง อีกหนึ่งความพยายามปกป้องหาดทรายสมบัติของทุกคน”

**************************************************************************************

คลิปที่ 7 : บ้านหน้าศาลวันนี้

รุสดี นิยมเดชา

“เรื่องเล่าจากบ้านหน้าศาล…ความจริงที่ลูกหลานตั้งใจสื่อสู่สังคม ขอโปรดเป็นแรงใจให้ด้วย”

**************************************************************************************

คลิปที่ 8 : Voice of Memories

Commetive Production

“อย่างนี้เรียกว่า เสน่ห์ในความเรียบง่าย ช่วยติชมด้วย”

**************************************************************************************

คลิปที่ 9 : หาดทราย…คุณค่าแห่งชีวิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“ฝากไว้ในความทรงจำ จาก นศ.วิศวฯ ม.อ.”

**************************************************************************************

คลิปที่ 10 : ชมรมขยะ

ท่าเขาการละคร

อ.ศุภศิลป์ จุสกรณ์ (ที่ปรึกษา)

เด็กหญิงมาตีน่า มุกดา

เด็กชายธีรยุทธ์ เมืองลาย

เด็กชายมุกตะวัน เมืองลาย

เด็กชายคณิน สงวนสิน

เด็กชายจิราภัทร บ่อหนา

เด็กชายธีรภัทร บำรุง

เด็กชายนิฐิพงษ์ หลงโหรด

เด็กชายพีรพล คงมะลวน

เด็กชายอดินันท์ ทิ้งผอม

เด็กชายก้องตะวัน เฉลิมการ

เด็กหญิงดวงตะวัน เฉลิมการ

เด็กหญิงกุลวดี วิโสจสงคราม

เด็กหญิงชลธิชา วิชาชีพ

โรงเรียนบ้านท่าเขา จ.พังงา

“ความสุขที่ท่าเขา รักหาดทราย=รักลูกหลาน ขอปรบมือให้เด็กๆดาราจำเป็น”

**************************************************************************************

คลิปที่ 11 : อนุรักษ์หาดทราย ม.ราชภัฏยะลา

อ.กนกอร รื่นปทัย (ที่ปรึกษา)

มูฮัมหมัด มะมิง

อับดุลเลาะ กาโบะ

มะอูเซ็ง กอแล

รุสลัน กาซอ

ซูมัยยะห์ อาแวตาเยะ

ฮูดามะ มะเระ

ซานารียะห์ ยูโซะ

รอสาลี หะแย

คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ราชภัฏยะลา

“แม้อยู่ไกลทะเล ชาวยะลาก็รักหาดทราย .. ร่วมให้กำลังใจกัน”

**************************************************************************************

คลิปที่ 12 : My beach

Sm@rt beach team

สุทธนพ ขำแก้ว

พัณณ์ชิตา เตียนวน

สรนัฐ พิริยโยธากุล

เพ็ญศรี กาเด็น

ธนาธิป สุวิทยาภรณ์

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

“มือใหม่หัวใจสะอาด ร่วมปกป้องหาดด้วยภาพและเสียงอันมีเสน่ห์ …ขอปรบมือให้”

**************************************************************************************

คลิปที่ 13 : ฅนรักชายหาด

รุสนี หวันเด็น

กิตติภพ สุทธิสว่าง

รัตนา ยะระ

วรรณนิศา จันทร์หอม

ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลา

“ชาวสะกอมเล่าสุขทุกข์ที่อิงแอบกับหาดทราย…ขอบใจจัง”

**************************************************************************************

คลิปที่ 14 : ก่อนหาดทรายจะกลายเป็นความทรงจำ

“ท่วงทำนองสะกดใจ วิงวอนขอให้ช่วยกันรักหาดทรายให้มากๆ .. ชื่นชม”

**************************************************************************************

คลิปที่ 15 : Save the Beaches

“ดาราน่ารักจังแถมรักความสะอาดเสียด้วย … ชอบใจ”

**************************************************************************************

ทีมลำดับที่ 5/9/14/15 โปรดแจ้ง ชื่อจริงของสมาชิกทั้งหมดและที่อยู่(คนใดคนหนึ่ง) สำหรับส่งหนังสือและใบประกาศเกียรติคุณ มาที่เมล bwnclip@hotmail.com

Advertisements

158 Responses to งานประกวดคลิปอนุรักษ์ชายหาด

 1. cake says:

  น่าสนใจดีค่ะ
  เดี๋ยวลองทำส่งไปให้ดูน๊ะค๊าาา

 2. Boon says:

  น่าจะรวมคลิปที่ส่งมาประกวดไว้ที่เดียวกัน เพื่อดูและเปรียบเทียบกัน

 3. Boon says:

  ช่วยกันให้คะแนน ติ-ชม ด้วย เอาแบบมิตรภาพนะ

 4. Mood says:

  ผมว่าทีมที่ 5 ทำได้ดีมากเลยนะ แต่ว่าชายหาดของจ.กระบี่ยังสวยงามอยู่มากถ้าเทียบกับฝั่งอ่าวไทยและก็ไม่ได้มีพวกเขื่อนหินหรือกระสอบทรายริมชายหาด ไม่งั้นน้องๆคงมีประเด็นให้เล่นได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะ ให้ 9/10 คะแนนละกัน ฮิฮิฮิ

 5. Pao says:

  ดูทุกคลิปตั้งใจทำกันมาก ดูแล้วมีความหวังขึ้นสำหรับประเทศไทย

 6. Adisak says:

  ดีมาก ดีใจจังที่มีกลุ่มคนรักชายหาด อยากให้รวมกลุ่มกันให้เหนียวแน่น น่าจะจัดเที่ยวหาดกันนะ คนบุกรุกจะได้เกรงใจกันบ้าง ออ อยากให้เจ้าหน้าที่ ที่ดินจังหวัด ที่ติดชายหาด เปิดเข้ามาดูบ้างจัง ชมรมภูเก็ตสุขพัฒนา http://www.phuket2328.com

  • เวบภูเก็ตฯทำดีจังครับ มีโพลด้วยอยากทำเป็นมั่งอะ

  • Somboon says:

   เชิญเป็นสมาชิก facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาดด้วยนะ ที่นั่นมีภาพสดหาดทรายทุกวัน และถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มก็ดูได้ที่ web site BWN http://www.bwn.psu.ac.th/

 7. CK says:

  โหวดคลิป 7 , 8 ครับ เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง

 8. Boon says:

  7 และ 8 แซงเพื่อนไป 1 แต้มแล้วนะ คลิป 12 ก็น่าสนใจ ฟ้องด้วยภาพ

 9. ton says:

  คลิป ที่ 2 ชัดเจนดีครับ บอกทั้ง ที่มาของหาด การใช้ประโยชน์จากหาด การกดเซาะ และสรุปด้วย อนุรักษ์หาด ทำให้เข้าใจมากขึ้นคับ

 10. jj says:

  ชอบคลิปที่ 12 ครับ ง่ายๆๆแต่ได้สาระครับ ^^

 11. Puiz says:

  คลิป 12 เนื้อหาดีนะคะ

 12. Bunsai says:

  ชอบคลิปที่ 8 ครับ สั้นๆ เรียบง่าย แต่ลึกซึ้ง!

 13. Dakkad = ) says:

  เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ โดยส่วนตัวชอบคลิปที่ 12 นะ ,,
  เพราะมีการเปรียบชายหาดเป็นเพื่อนเป็นบ้านของเรา ดูแล้วเข้าใจง่าย
  เราทุกคนน่าจะหันมาดูแลเพื่อนเก่าของเราคนนี้ให้กลับมาดีดังเดิมนะ : ))

 14. puttar says:

  คลิปที่15 เด็กน่ารักมากค่ะ ><
  ชอบคลิปที่8เป็นเรื่องที่สั้น แต่ลึกซึ้ง ทั้งดนตรีประกอบ และซาวด์ที่มีเสียงเด็กและผู้คนที่เล่นสื่อความหมายได้ดี ชอบค่ะ

 15. Ploy says:

  ชอบคลิปที่ 12 เปรียบเทียบน่ารักดี .. เปรียบทะเลเป็นเหมือนกับเพื่อน ‘
  ดูแล้วสบายๆ ได้เห็นสภาพทะเลจริงๆ ได้แง่คิดว่าควรหันมาอนุรักษ์ชายหาดกันได้แล้ว !!

 16. ironpen says:

  น่ารัก ทุกคลิปเลยค่ะ แต่ชอบคลิปที่ 2 ค่ะ ฟังแล้วไม่เบื่อ เสียงชัดเจน เนื้อหาดีมากค่ะ เชียร์ !!

 17. Somboon says:

  ดูอีกที คลิปที่ 9 มีครบทุกรสเลย ช่วยเชียร์ด้วย

 18. ฺฺฺฺิิำฺฺฺฺิิิิ้ีีีBeta says:

  โหวตคลิปที่ 12 ค่ะ…ดูแล้วคิดถึงตัวเอง…เพราะทุกครั้งที่ไม่มีอะไรทำหรือรู้สึกเบื่อๆก้อจะชวนเพื่อนๆ ไปนั่งริมทะเล…และดูแล้วคิดถึงที่เก่าๆที่เราเคยไปนั่ง…แต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว…เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่ร่วมกันอนุรักษ์ชายหาด….สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้

 19. Yong says:

  โหวตคลิปที่ 1 ครับ
  เรียบง่าย ดูดี มีสาระครับ

 20. สุทธิพงษ์ คงพันธ์ says:

  โหวตคลิปที่ 4ค๊าบ
  ดูแล้วมีเนื่อหาที่เข้าใจง่าย เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นให้อนุรักษ์พื้นที่ชายหาดให้สะอาด
  เพราะตอนนี้ชายหาดบ้านเรามีการเสื่อมสภาพลงไปจากเดิมเยอะมาก จำเป็นต้อง
  ออกมาปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้สึกรักษ์ชายหาด คับ

 21. ศิริพร says:

  โหวตให้คลิปที่ 4 คะ
  มีการจัดรูปแบบการลำดับภาพออกมาดีมาก ดูเป็นธรรมชาติมากเลย!!

 22. สุรชัย ใจสะอาด says:

  โหวตให้คลิปที่ 4 คับ

  เพราะทำให้รู้สึกอยากไปเที่ยวทะเลอย่างสร้างสรร และช่วยกันรณรงค์
  ให้รู้สึกรักชายหาดได้เนอย่างดี

 23. mycomment says:

  คอมเม้นตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ หากผิดพลาดหรือล่วงเกินก็ต้องขออภัยด้วย
  ให้คะแนนจาก
  1. บท : plot,theme,acting
  2. เทคนิค : ภาพ,เสียง,ตัดต่อ
  โดยคะแนนเต็ม 10

  คลิปที่ 1 (5/10) ชื่นชมในความพยายาม แอคติ้งประหลาด
  ึคลิปที่ 2 (7/10) มุ่งเน้นให้ความรู้มากเกินไป ไม่น่าสนใจ
  คลิปที่ 3 (7.5/10) scopeเล็ก เจาะจงเฉพาะเรื่อง ภาพสวย
  คลิปที่ 4 (5.5/10)
  คลิปที่ 5 (7.5/10)
  คลิปที่ 6 (5/10)
  คลิปที่ 7 (8/10) กระชากอารมณ์ได้ดี ภาพสวย
  คลิปที่ 8 (8/10) เรียบง่าย ซาวด์ประกอบดี ลึกซึ้ง
  คลิปที่ 9 (5.5/10) MV?
  คลิปที่ 10 (8/10) กำกับการแสดงเด็กทำออกมาได้น่าพอใจ
  คลิปที่ 11 (6/10)
  คลิปที่ 12 (5/10)
  คลิปที่ 13 (7.5/10) แอคติ้งดี ดูเป็นธรรมชาติ กันเอง
  คลิปที่ 14 (6/10) MV?
  คลิปที่ 15 (8/10) ยอมแพ้ให้กับความน่ารักของเด็กๆ ซาวด์สนุก

  คลิปที่ 1,2,4,11,12,13 คีเช่ มีโครงเดียวกัน รูปแบบการเล่าเรื่องเดิมๆ ซ้ำซากไปสักหน่อย
  คลิปที่ 9,14 ดูเป็น music video ที่ไม่บอกเรื่องราวอะไรมากมาย เรื่อยๆ

  • โอยขอบคุณมากๆๆๆๆครับสำหรับความเห็น

  • BWN says:

   ขอน้อมรับความเห็นของท่านด้วยความตื้นตันใจ ที่ให้ข้อคิดดีๆแก่คณะกรรมการในการตัดสินการประกวด หาดทรายของชาติมีความหวังแล้ว Thankssssssss

   • ครูคลิบ10 says:

    เด็กๆอ่านแล้วขอบคุณมากๆครับเห็นว่าจะทำกันอีก
    เหนื่อยผมอีกแล้วแต่ก็ขอขอบคุณจริงๆครับ

 24. k-roro says:

  คริปที่.4 ครับ
  4 ป.(ปลา) หน้าสนใจ
  เปลี่ยน..ปรับ..ปกป้อง..ปลูก(จิตสำนึก) ลึกซึ้งกินใจ

 25. kuk says:

  เอาตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ…ชอบคลิปที่ 15 ครับ เด็กๆน่ารักดี
  คลิปที่ 8 ความคิดแปลกดี…แต่คิดว่ายังตีโจทย์ได้ไม่แตกครับ

 26. BWN says:

  สถิติโหวตขณะนี้ 6 ก.พ. คลิป 12 และ 8 มาแรง ตามติดด้วย 4 และ 15 โดยแสดงความเห็นกันว่า สื่อและเสียงดี ดูเข้าใจง่าย เปรียบเทียบได้ดี ปลุกใจให้รักหาดทราย และ เด็กๆน่ารัก … ยังมีเวลาอีกราว 1 สัปดาห์ให้ท่านได้ร่วมสนุกและทำบุญให้ลูกหลานเรา … อย่าช้าเพราะอย่างนี้มีแค่ครั้งเดียว

 27. ยัยลูกลิง says:

  คลิปที่ 4 คร้า conep ดี มองแล้วเห็นภาพชัด

 28. tea says:

  คลิป ที่ 2 ครับ ให้ความรู้ เนื้อหาดีมาก คนที่ไม่เคยเข้าใจเรื่องธรรมชาติ หาดทรายมาก่อน มาดูคลิปนี้ เข้ใจเลยครับ ผมเป็นนักเรียน มอ ต้น ยังเข้าใจได้ง่ายๆเลย คลิปที่ 2 สุดยอดครับ…

 29. strong says:

  คลิปที่ 2 สุดยอดครับ เนื้อหาดีมาก ไปทำสารคดี ได้เลยนะเนี้ย
  เนื้อหา ครบถ้วนครับ การอนุรักษ์หาดทราย ใช้ว่าจะเก็บขยะ อย่างเดียว หากเราไม่มีหาด เราไม่ทำความเข้าใจ ว่าอะไรคือ สาเหตุของการสูญเสียหาด เราไม่มีหาด เราก็คงไม่ได้มาเก็บ ขยะ หรอกครับ
  คลิปที่ 2 สุดยอด จริงๆ แรกๆผมก้อสงสัยว่าเกิดไรขึ้น พอมาดู คลิปนี้ ร้อง อ่อ เลยครับ เชียร์ คลิป 2 !!

 30. chid cha says:

  ผม เป็น คนนคร คับ
  เมื่อผมไปเที่ยว ชายเล ที่คอน ผมสงสัยว่า เขาสร้างเขื่อนมาทำไม ตอนนั้น ผมยังไม่มีความรู้ เรื่องนี้ เท่าไหร่
  พอ ได้ มาทำความ เข้าใจ กับ คลิป ที่ 2 ผม ถึงได้รู้ว่า อะไร คือ สาเหตุ ของหาดพัง การดูแล หาด ก้อคือ การทำความเข้าใจ ธรรมชาติ ของหาด เหมือนที่ในคลิปบอกครับ เมื่อเราเข้าใจแล้ว เราก็สามารถดูแล เขาได้
  ไม่ว่า การเก็บขยะตามหาด และที่สำคัญครับ หาก ไม่มีหาด แล้วเราจะได้เก็บขยะ กันพันพรือ !!

  คลิป ที่ 2 ทำให้ ผม คิดได้ครับ ให้ใจเต็มร้อยเลย กับ คลิปที่ 2

  • BWN says:

   อ่านความเห็นแล้วชักคล้อยตาม ช่วยวิจารณ์คลิปอื่นๆด้วยนะ

 31. หลิง says:

  โหวตคลิปที่่ 2,3 และ 7 ค่ะ

 32. รู้สึกตื้นตัน ที่เยาวชนหลายกลุ่มเห็นคุณค่าของเรื่องหาดทราย
  แม้จะเป็นมือใหม่ในการผลิต แต่จิตสำนึกที่ทุกคนที่ทำคลิปส่งมา
  เป็นความคิดที่มีคุณค่าทั้งสิ้น
  งานนี้จึงไม่น่าเป้นงาน “ประกวด ”
  ทุกคลิป ควรเป็น “งานทางความคิด ที่มีต่อหาดทราย :มรดกทางธรรมชาติ ”
  ที่ยังมีคนเข้าใจและเรียนรู้น้อยนัก
  คลิปของน้องๆทุกคนจึงมีคุณค่าที่จะตัดสินเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้ชนะ
  คลิปวิดีโอ ชุดนี้ควรชนะใจคนไทยทุกคนที่รักหาดทราย
  และเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อหาดทรายของประเทศไทยค่ะ
  ด้วยความรัก
  พรรณิภา โสตถิพันธุ์

  • BWN says:

   เห็นด้วยจริงๆ ทุกคนรักหาดทราย เกิดและโตมากับหาดทราย … ชื่นชมจริงๆ อย่างนี้ต้องช่วยกันวนับสนุน

 33. jj says:

  ทุกคลิป เก่งมากครับ
  โดยส่วยตัวแล้ว ผมเชียร์ คลิปที่ 2 ครับ เก่งมากๆๆ
  เราลูกหลาน ชาวใต้ บ้านติดเล หากเราไม่ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหาดก่อน ว่า ทรายหลายล้านเม็ดมาได้ไง
  กว่าจะมาเป็นหาด มายังไง คลิปที่ 2 บอกครบทุกอย่างเลยครับ เนื้อหาทำให้เข้าใจ ทำให้รู้สึกห่วงแหนมากขึ้น พอห่วงแหน เราก็มาช่วยกัน อนุรักษ์

  คลิปที่ 2 แสดงถึง ชาวใต้ จริงๆเลยครับ ผมต้องยกนิ้วให้ คลิปที่ 2

 34. look says:

  โหวต คลิป 2 จ่ะ

  หูตา สว่าง และ เข้าใจ หาดทรายมากขึ้น ก็คลิปนี้หละ
  ดนตรี เสียง ชัดเจน เนื้อหาครบถ้วน ใครที่ต้องการศึกษาหาดทรายจริงๆ ฟังคลิปนี้ ก็มากแล้วค่ะ

  สู้ๆๆ คลิป 2

 35. wat says:

  ความรู้ เกี่ยวกับ หาดทรายยังมีน้อย
  ความเข้าใจหาดทราย ยังมีน้อย

  ผมว่า คลิป ที่ 2 มีเนื้อหาที่ดีมาก ครับ ทำให้ เข้าใจะรรมชาติ หาดทรายมากขึ้น ปัญหาคืออะไร

  สามารถนำความรู้ ไปใช้และแนะนำ ผู้อื่นได้ครับ

  คลิป 2 เยี่ยมมากครับ

 36. zeam says:

  โหวต คลิป 2 เนื้อหาดีมาก

  สามารถ นำไปใช้ ได้เลย !

 37. chelsea says:

  คลิปที่ 7 คับ ตรงๆๆดีเป็นการถ่ายทอดความเจ็บปวดของคนในหมู่บ้านได้ดี

 38. bas says:

  คลิปที่ 12 ครับ ผมว่าเข้าใจง่ายดีสื่อถึงอารมณ์ได้ดีครับ ชอบๆ เป็นกำลังใจให้น้องๆครับ

 39. are says:

  ชอบคลิปที่ 12 เหมือนกันค่ะเป็นคลิปที่ดูเรียบง่ายๆแต่คิดว่าเข้าประเด็นดี ให้คะแนนในความตั้งใจของน้องๆเค้าที่ดูเหมือนจะเห็นทะเลเป็นที่ๆผักผ่อนของพวกเค้าจริงๆ

 40. un says:

  ชอบคลิป 2 ครับ
  ได้สาระมากกก
  อนุรักษ์หาด ไม่ใช่เพียงแต่การเก็บขยะ
  แต่อนุรักษ์หาด ยังรวมถึง การทำความเข้าใจธรรมชาติหาด ครับ

  สุดยอด ครับผม เป็นกำลังใจให้

 41. fong says:

  เป็นคนสงขลาโดยกำเนิดนะคับ เคยมาทะเลตั้งแต่เด็กๆ ปัจจุบันทะเลเปลี่ยนไปมากจริงๆ ดูแลก็น่าเศร้าสลดไม่กี่ปีข้างหน้าถ้ายังปล่อยให้ทุกอย่างเป็นอยู่อย่างนี้คงไม่มีหาดทรายหลงเหลือแน่…เชียร์คลิปทีมที่ 12 เอาใจช่วยให้น้องๆมีกำลังใจที่จะอนุรักษ์หาดทรายทั้งหาดเก้าเส้งและหาดชลาทัศน์ให้กลับมาคงสภาพเดิม

 42. gef says:

  คลิปที่ 7 ได้อารมณ์ ความรู้สึก ความเจ็บปวดของคนในหมู่บ้านจริงๆ ดูแล้วน่าเห็นใจจริงๆๆ

 43. king says:

  สุดๆๆไปเลยคลิปที่ 7 ให้เต็มร้อยกับความตั่งใจของคนทำคลิปที่ได้นำเรื่องราวของหมู่บ้านมาให้คนอื่นได้รับรู้
  เห็นความตั่งใจของเด็กคนนี้จริงๆๆ ถึงบ้านเราจะไม่มีหาดทรายให้อนุรักษ์อิกก็ตาม ผมเชี่อว่าเด็กคนนี้ก็จะต่อสู้
  ต่อไปเพื่อความถูกต้อง

 44. เจ๋ง says:

  คลิปที่ 1 น่ารักแอคติ้งระดับตุ๊กตาทองเลย

 45. ก็อบ says:

  อืม เชียร์คลิปที่1เหมือนกัน แอคติ้งเหมือนมืออาชีพเลยยยยย เชียร์ๆๆๆๆอยู่คับ ให้8เต็ม10

 46. Somboon says:

  อ่านทุกความเห็นแล้ว ขนลุกกับความตั้งใจและช่วยกันของทุกๆคน โลกนี้งดงามก็ตรงที่มีจิตใจดีงามเหมือนๆกัน แต่วินาทีนี้ คลิป 2, 7 และ 12 แซงโค้งมาแล้ว ความเห็นส่วนตัวก็ยังคงชอบคลิป 9…. ลองดูหน่อยน่า

 47. เมียปาร์ค says:

  คลิป ที่ 4 …. แน่ นอน จริง ๆ !!! ….. ไม่มี รัยมาก !!! แต่ฉันชอบ จบปร๊ะ 555555 -____-“

 48. Gru Toey says:

  คลิปที่ 4 ภาพสวย สาระดี มีประโยชน์…ของเค้าแน่จริงๆ

 49. Namsai says:

  ทุกคลิปเก่งมากๆ ทำให้รู้ว่ามีเยาวชนให้ความสำคัญกับปัญหาชายหาดและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ความเห็นส่วนตัวชอบคลิปที่4เพราะนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาขยะที่ชายทะเลได้ชัดเจน และนำไปใช้ได้

  • Somboon says:

   ไม่เลือกสักคลิปหรือ ถ้าคิดไม่ออกขอบอกคลิป 9 นศ. ม.อ. ทำเองสุดฝีมือ

 50. chaiyit says:

  คลิปที่ 7 เป็นคลิปที่ดูเรียบง่ายๆแต่โดนใจจริงๆๆ…..ของเค้าแน่จริงๆ

 51. sorn says:

  เชียร์ โหวต คลิป 2 ค่ะ

  ทำได้ สุดยอดมาก ไปทำรายการโทรทัศน์ ได้เลย

  เสียง ภาพ ชัดเจน เนื้อหาครบถ้วน

  เรียนรู้ธรรมชาติหาดทรายได้จริงค่ะ

  สุดยอดค่ะ คลิป 2 สู้ๆๆๆๆ

 52. kah says:

  ชอบคลิป 2 มากสุดแล้วล่ะค่ะ
  ทำได้ เจ๋ง !! มากๆ เชียร์คลิป 2 ^O^

 53. varit says:

  คลิป 2 เยี่ยมครับ ชื่นชม จริงๆ
  แต่ทุกคลิปก็ดีหมดนะ

  แต่ชื่นชมคลิป 2 ครับ เนื้อหาดีมาก sound สุดยอด

 54. Fairose says:

  ชอบคลิป 7 คะ ดูแล้วสะกดใจจริงๆๆ ซึ่งมาก น่าส่งสารคนในหมู่บ้านเสียดายแทนพวกเขาจริงๆ

 55. hadee says:

  คลิป7กับ8เนื่อหาดีมาก เข้าใจง่ายดี ชอบมากเป็นกำลังใจให้นัครับ

 56. PUD says:

  ชอบคลิปที่ 1 นะ ดูตั้งใจทำดี หน้าตาน้องๆธรรมดา แต่จิตใจหล่อมาก!!
  คลิปที่ 8 มาแปลกดี มีภาพวิดีโอภาพเดียว สั้นสุดๆ แต่กินใจมาก เสียงของเด็กๆยังติดหูอยู่เลย

  รวมๆก็ชอบหมดเลยนะ
  ส่งประกวดกันแล้ว ได้รางวัลไปแล้ว ก็อย่าลืมช่วยกันรักษาชายหาดให้สะอาดกันด้วยนะครับ
  ไม่ใช่ว่าหวังเงินรางวัลกันเพียงอย่างเดียว

  เคยมีประสบการณ์ตรงนะ บางทีขยะก็ไม่ได้เกิดจากนักท่องเที่ยวเสมอไป คนในพื้นที่เองก็มีส่วนเช่นกัน
  ผมเคยไปเกาะล้าน นั่งเรือข้ามฟากกับพวกคนบนเกาะ เห็นซื้อน้ำซื้อขนมมา กินเสร็จก็ทิ้งลงทะเลหน้าตาเฉย ตกใจอยู่เหมือนกันครับ เพราะเขาไม่ได้ละอายเลยสักนิด แต่เชื่อว่าคงเป็นส่วนน้อยนะครับ เพราะทุกคนคงมีจิตสำนึกที่ดีกันอยู่แล้ว

  • BWN says:

   ที่เกาะพีพี กระบี่ ก็เจอปัญหาขยะล้นเกาะ ส่วนใหญ่แอบทิ้งทะเลกัน แต่ทุกๆที่ที่มีขยะให้เก็บก็ยังโชคดีกว่าที่สงขลา-ปากพนัง เพราะหาดทรายยาวกว่า 300 ก.ม. ถูกทำลายจนเรียบกลายเป็นเขื่อน กำแพง และหาดหินโสโครก … สรุปว่า 7 ก.พ. คลิปมาแรงที่สุดคือ คลิป 2, 12 และ 7 แซงคลิป 4 และ 8 ไปแล้ว … อยากให้ช่วยเป็นแรงใจให้คลิป 3 5 6 10 11 13 และ 14 ด้วยยังไม่มีคะแนนเลย

 57. บุ้ง says:

  คลิปที่ 3 ให้คุณค่าของหาดทรายต่อวิถึคนเมืองได้อย่างเป็นอย่างดี และคลิปที่่ 14 นำเสนอคุณค่าหาดทรายในมุมของการปรารถนาให้คงอยู่เป็นมรดก

  • Somboon says:

   ดีใจจังโหวตให้คลิป 3 บอกตามตรงว่าดูแล้วมืออาชีพจริงๆ

 58. arf191 says:

  ขอโหวดให้คลิป 7 ครับ บ้านหน้าศาลคงเหลือเพียงความทรงจำและภาพถ่ายที่ยากจะหวนคืนมา ดูแล้วเจ็บใจ เจ็บปวดกับสิ่งที่ถูกยัดเยียดให้บ้านเรา

 59. fah says:

  คลิปที่ 2 สุดยอดมากค่ะ
  เนื้อหาดีมาก มีทุกรสชาติเลย

  คลิปอื่นก้ทำได้ดีนะค่ะ สู้ๆจร้าา คลิป 2

 60. baw says:

  คลิปที่ผมดูแล้วมันกินใจมากๆคลิป 7 ครับเอาใจช่วยครับ

 61. new says:

  คลิปที่ 4 ชอบ 4ปอ อ่ะ

 62. M says:

  ชอบคลิป8 สั้นที่สุดเลยแต่เข้าใจมาก ลึกซึ้งครับ

 63. Jannie says:

  ชอบเหมือนความเห็นบนนะ
  คลิป 8 สั้นจริงๆ เปรียบเทียบได้ดี นำเสนอข้อเท็จจริง ชอบๆ ^^

 64. Supot says:

  ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมความพยายยามมีกิจกรรมรักหาดทรายอย่างต่อเนื่อง เป็นกำลังใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกๆ คนครับ
  โหวดให้คลิ๊ปที่ 14 ครับ ดึงผู้ที่อยู่ห่างทะเลมามีส่วนร่วม ถึงแม้ไม่อยู่ใกล้ทะเล แต่ก็มีสิทธิ ร่วมเป็นเจ้าของในทรัพยากรหาดทรายด้วยครับ
  แล้วก็คลิ๊ปที่ 9 ภาพสวยเพลงเพราะ บอกถึงการใช้ประโชน์ การทำลายชายหาด ดูแล้วให้รักหาดทรายมากขึ้น

  • Somboon says:

   ถูกต้องแล้วคลิป 14 เพลงไพเราะหวานหูที่สุดเลย ส่วนคลิป 9 เพลงของคุณจุ้ย (ศุ บุญเลี้ยง) ไพเราะทั้งทำนองและเนื้้อหา ขอบคุณที่เชียร์

 65. nut says:

  การประกวดคลิปครั้งนี้ เป็นโครงการที่ดีมากครับ
  ทำให้ผมเข้าใจ ธรรมชาติของหาดทรายและรู้ว่าสาเหตุของหาดพังคืออะไร
  คลิปที่ 2 กะ คลิปที่ 9 เจ๋งมากครับ

  • BWN says:

   ของดีมีครั้งเดียว ช่วยกันเชียร์และบอกต่อ ก็เหมือนเราทำคลิปเองเช่นกัน ต้องขอคุณทุกๆคนที่สละแรงกาย-ใจ เพื่อรักษาหาดทรายสมบัติธรรมชาติที่กำลังจะสูญสิ้นไปในยุคเรานี้…

 66. BWN says:

  วินาทีนี้คลิปที่มีการโหวตมากที่สุดคือ 2 ตามด้วย 7 8 และ 9 อยากขอแรงใจโหวตให้คลิป 3 5 6 10 11 13 และ 14 ด้วยนะ โดยเฉพาะคลิป 5 10 และ 14 เพลงไพเราะที่สุด ส่วน 6 และ 11 ลีลาการอ่านบทไม่เบาเลย ส่วนคลิป 3 ลีลากำกับมืออาชีพชัดๆ … ฝากทุกคนด้วยช่วยอีกแรง

 67. ice says:

  ชอบเรื่องที่8นะ ไม่ต้องอะไรมากมาย แค่คิดแตกต่าง Creative จริงๆ

 68. ice says:

  เรื่องที่3ก็ชอบนะ “10ปีข้างหน้า..” ให้ความรู้สึกเป็นหนังสั้นดี มุมกล้องหลากหลาย แต่เสียดายตอนจบ บอกข้อคิดทื่อๆเลย

 69. tubtim says:

  ตกลง ชายหาดแถวพัทยา ที่โค้งไปมา เกิดจากการสร้างเขื่อนกันคลื่นหรอค่ะ
  หนูเพิ่งมาเข้าใจ ก็วันที่มาดูคลิป พี่ๆเค้านี้ล่ะค่ะ

  หนูก็สงสัยนะคะ ว่าเค้าสร้างไปทำไม ทั้งที่ หาดแนวตรงก็ดีอยู่แล้ว

  ขอบคุณทุกคลิปนะค่ะ ที่ให้ความรู้อนุรักษ์หาดทราย
  โดยเฉพาะ คลิป 2 และ คลิป 9 ค่ะ ทำให้หนูเข้าใจถึง ธรรมชาติของหาดทรายด้วยล่ะค่ะ เยี่ยมมากเลย ^_____^

  • BWN says:

   หาดทรายพัทยาคล้ายกับชายหาดภูเก็ต โค้งเว้าเป็นกระเปาะ สมดุลนี้ถูกสร้างด้วยคลื่นมานานกว่าพันปีแล้ว มาในปัจจุบันมีการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลวไปในเขตชายหาด หาดทรายจึงปรับตัวใหม่ตามที่คนต้องการ ดังนั้นยิ่งสร้างรุกล้ำหาดทรายธรรมชาติก็จะหายไป และสุดท้ายกลายเป็นหาดหินโสโครกแทน เหมื่อกับที่สงขลานี่แหละ … อ่านเพิ่มใน web BWN หรือ web นี้ก็มีเช่นกัน

 70. เขียว says:

  คลิป 7 ครับสุดยอด ได้ฟิวมากๆดนตรีประกอบสุดๆ ดูแล้วน้ำตาจะไหล ไม่รู้จะอธิบายยังไง

 71. anis says:

  ขอโหวตให้คลิปที่ 12 ครับ ทำเรียบง่าย เข้าใจได้ง่ายๆดีครับ

 72. lek says:

  โดยส่วนตัวชอบทุกคลิปเลยครับ แต่ขอโหวตให้คลิปที่ 12 ครับ

 73. aon says:

  ผมขอโหวตให้คลิปที่ 12 ครับ เพราะมันทำให้นึกถึงสมัยก่อน

 74. Pom says:

  สุดยอดเลยทุกคลิปครับ แต่ผมโหวตให้คลิปที่ 12 เพราะเมื่อก่อนผมก้อเคยถ่ายคล้ายๆในลักษณะนี้เหมือนกัน

  • Somboon says:

   แสดงว่า 12 สู้ไม่ถอย ขึ้นมาสูสีกับ 7 แล้ว วิจารณ์หน่อยคลิป 12 ดำเนินเรื่องตอนต้นดีแล้ว แต่ตอนจบน่าจะบอกว่าทำอย่างไรให้หาดทรายคืนมา ก็จะดีมากที่เดียว พอตัดบทไปเก็บขยะข้างกระสอบ แล้วจะได้หาดคืนมาใหมนี่

 75. ผลัดกันรุก-รับ คลิป 12 สู้ไม่ถอย ขึ้นมาสูสีกับ 7 แล้ว ช่วยกันลุ้นหน่อย

 76. kriwun says:

  โหวดให้คลิป 7คะ ถ่ายทอดเรื่องจริงที่เกิดขึ่นในหมู่บ้าน จากคนในหมู่บ้านเอง ถึงความเจ็ปปวดกับการ
  ทนเห็นภาพเดิมๆช่วงมรสุม ไม่มีอิกแล้วภาพบรรยากาศเก่าๆตอนจัดงานมัสยิดชายทะเล แข่งฟุตบอล
  สนามเด็กเล่น และอิกหลายกิจกรรมบนหาดทรายนิ่มๆ กว่าจะรู้คุณค่าของหาดทราย”บ้านหน้าศาล”
  ก็สายไปแล้วแต่ก็ต้องทำใจยอมรับความเจ็ปวดนี้ กับสิ่งที่พวก”คอร์รัปชั่น”ยัดเยียดมาให้บ้านของเรา

  • Somboon says:

   ให้กำลังใจชนะเลิศการประกวด และคนที่ทำคลิปก็คลาสสิกมากด้วย

 77. กัน says:

  สำหรับผมนะ ผมว่าคลิปที่หนึ่งเจ๋งสุด มาแปลกดี หน้าตาก็ ไม่เลวร้าย แสดงดี ส่วนคลิปอื่นๆก็ เหมือนๆๆกัน แนวเดียวกัน ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ คลิปที่1 เอาไป10เต็มเลย

 78. seam says:

  คลิปที่1 คับบบบบบ เชียร์ๆๆๆๆๆ น้องๆๆๆน่ารัก

 79. mark says:

  ชอบคลิปที่ 12 คับ ระยะเวลาไม่ส้ันเกินไป ไม่มากเกินไป ง่ายๆเข้าใจความหมายได้ดีคับ

 80. nut says:

  เห็นด้วยกับ mark คับ สั้นๆ ง่ายๆ เข้าใจได้ง่ายดีคับ โหวตคลิป 12 โลดๆๆๆ

 81. jitrapon says:

  คลิปที่ 1 ใสๆดีค่ะ 🙂

 82. รักบี้ says:

  คลิป 1 ที่สุดครับ

 83. ม.ว. says:

  เชียร์คลิปที่1 มหาวชิราวุธธธธธ สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 84. kanan says:

  คลิปที่ 12 ค่ะ ชอบที่เค้า เปรียบเทียบหาดทรายเหมือนกับเป็นเพื่อนคนนึงที่กำลังโดนคนอื่นมาทำร้าย เราซึ่งเป็นเพื่อนจะไม่ช่วยเพื่อนคนนี้ของเราเลยงั้นหรอ >< !!

  • Somboon says:

   ชอบเหตุผลนี้จังเลย ไม่ว่ามองมุมไหนหาดทรายเหมือนมีชีวิต .. เชียร์เต็มร้อย

 85. รักบี้ says:

  คลิปที่ 1 เลย สร้างสรรค์

 86. Yah says:

  นู๋ขอโหวตให้คลิปที่ 12 ค่าาาาา

 87. แตงกวา says:

  คลิปที่ 1 เชียร์ๆๆๆๆ โหวตๆๆๆ 🙂

 88. รักกัน says:

  อันที่ 1 เลย ชอบมาก

 89. ชิวๆๆๆ says:

  อันที่1 สไตน์การนำเสนอดี พอสมควรใช้ได้

 90. jay says:

  นู๋ขอโหวตให้คลิปที่ 12 ค่า พี่เค้าน่ารักดี และเข้าจได้ง่ายเพราะเปรียบหาดทรายเหมือนเพื่อนคนนึงนะค่ะ

 91. คนรักม.ว. says:

  คลิปที่1 เด็กมหา สู้ตายยยยยย

 92. kry_kry says:

  ผมขอโหวตให้คลิปที่ 7 9 12 ครับ

  • Somboon says:

   อย่างนี้ซิ ดูคลิปทั้งที ดูให้ครบเลย และปันใจปันคะแนนให้เพื่อนๆด้วย อย่างนี้เรียกว่า มิตรแท้ .. ขอหนับหนุน

 93. วิน says:

  จากใจจริง ขอโหวตคลิปที่1 คับ

 94. Queen says:

  โหวตให้คลิปที่ 12 ค่าาาาา

 95. ขออนุญาตชี้แจงนะครับ เกณฑ์การตัดสินผลการประกวดที่ทางโครงการฯได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น คือ
  1. ความเห็นของคณะกรรมการ
  2. ความเห็นของผู้ชม
  ดังนั้นคลิปที่มีคนโหวดมากที่สุดไม่จำเป็นต้องชนะรางวัลที่ 1 เสมอไป โปรดทราบโดยทั่วกันนะครับ
  เป็นกำลังใจให้ทุกๆทีมครับผม

 96. หยง says:

  คลิป1 สุดยอดดด

 97. tar says:

  ผมโหวต 12 คร้าบบบบบ ><

 98. ปวินทร วงค์สุสรรณ์ says:

  ม.ว.สู้ๆ คลิปที่1จร้า

 99. แบงค์ says:

  ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับ ผมชอบคลิปที่1 เหตุผลคือ ไม่เหมือนใคร เป็นแบบแสดงละคร หรือโฆษณารักษ์ชายหาด ส่วนคลิปอื่นๆๆผมก็ว่าโอ แต่คลิปที่1 ให้9.5เต็ม10ครับผม ชื่นชมในแอคติ้งและความพยายาม สู้ๆๆครับเป็นกำลังใจให้

  • Somboon says:

   คลิป 1 ได้คะแนนแฟนพันธุ์แท้ เพราะส่งมาก่อนใคร เป็นผู้บุกเบิกคลิปรักษ์หาดทรายก็ว่าได้ .. ยังไงก็เชียร์แน่นอน

 100. Pun says:

  กดดูคลิป8 แล้วแอบหลอนอ้ะ! >< แต่ก็ชอบนะ ความคิดสร้างสรรค์ดี

 101. เริ่มนับถอยหลังวันตัดสินแล้ว เสียงเชียร์มาแปลกๆ แยกเป้นคู่ๆ คือ คลิป 2 และ 12 เสียงโหวตเท่ากันนำหน้า ตามมาคลิป 1 และ 7 ก็เสียงเท่ากัน แต่คลิป 7 และ 12 ให้เหตุผลประกอบการโหวตดีกว่าคลิปอื่นๆ อย่างนี้กรรมการปวดหัวแน่ๆ … เอาเป็นว่าอย่า serious นะ เพราะทุกคนล้วนทำด้วยใจเพื่อร่วมกันรักษาหาดทรายไว้ให้ลูกหลานเราทั้งน้าน…จริงใหม

 102. done says:

  จากความรู้สึกชาวหน้าศาล ถึงจะมีทะเลอยู่หลังบ้านเหมือนที่อื่นแต่พวกเราไม่มีความไม่มีความสุขเลย
  หลังจากที่่เริ่มมีการถมหินแล้วก็เปลี่ยนเป็นกำแพงกั่นคลื่น ทำให้ความสุขที่เคยมีในอดีตเริมหายไป
  แม่แต่การใช้ชีวิต การทำมาหากินกับทะเลก็เปลี่ยนไป เมื่อก่อนใครที่มีเรือก็เข่นข้ึนมาจอดหลังบ้านตัวเอง
  แต่ต่อนนี่ใครที่มีเรือก็ต้องไปจอดหมู่บ้านอื่นที่มีหาด บางคนก็ต้องขายเรือทิ่งไป หันไปทำอาชีพอื่นแทน
  สงสารเด็กรุ่นหลังๆที่เกิดมาก็เจือสุสานหิน เหมือนที่พวกเราต้อนนี่เห็นมันอยู่ทุกวัน นี่พวกเราโดนปล้นหาดทรายไปโดยที่พวกเราไม่ได้ปกป้องมันเลย นี่มันปล้นกันชัดๆ

 103. done says:

  โหวดให้คลิป 7 เอาใจช่วยเด็กบ้านเรา

 104. บุ้ง says:

  ดูคลิป 7 แล้ว อึ่งไปเลย สงสัยว่าน้ำที่ท่วมนั้นเป็นน้ำฝนหรือน้ำทะเลซัดขึ้นมาคะ

 105. ลูกม.ว. says:

  คลิปที่ 1 คลับ ดูแล้วรู้สึกรักชายหาดบ้านเรา

 106. ty says:

  ความรู้ ทางด้าน ธรรมชาติของหาดทราย ยังมีน้อยจริงๆค่ะ
  มีผู้คนน้อยมากที่จะเข้าใจธรรมชาติ หาดทรายจิงๆ ก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกันไปต่างๆนาๆว่า คลื่นทำลายหาด
  แต่ เมื่อ มาดูคลิป ที่ 2 กับ คลิปที่ 9 ก็ทำให้เข้าใจขึ้นค่ะว่า อะไรคือ สาเหตุของหาดกัดเซาะ
  ต้องขอบคุณ คลิปที่ 2 กับ คลิปที่ 9 มากนะค่ะ

  • BWN says:

   บุญคุณที่พวกเราทำให้แผ่นดินเกิดครั้งนี้ ยิ่งใหญ่ดุจขุนเขา ทำให้สังคมได้รู้ความจริงที่ไม่เคยเปิดเผย ดังคำที่ว่า ให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

 107. pat says:

  อนุรักษ์หาด คือ การทำความเข้าใจ ธรรมชาติและลักษณะของตัวหาดเอง เราเข้าใจเค้า เราก็ดูแลเค้าได้
  หาดพังไม่ได้เกิดจากคลื่น แต่ คลื่นทำให้เกิดสมดุล
  หาดพัง เกิดจาก สิ่งก่อสร้าง นั่นเอง

  อนุรักษ์หาด ไม่ใช่ เพียงแต่การเก็บ ขยะ อย่างเดียวจริงๆคะ แต่รวมถึงการทำความเข้าใจหาด ด้วย

  คลิปที่ 2 ดีมากค่ะ
  คลิปที่ 9 ก็ทำให้เข้าใจดีค่ะ

  • Somboon says:

   โลกงดงามเพราะใจคน คนรู้จักพอคือยอดคน ธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ คนที่ทำลายธรรมชาติคือคนอกตัญญู

 108. roh says:

  นู๋ เอาแบบสั้นๆได้ใจความชอบคลิปที่ 12 ค่ะ เพราะทำให้รุ้สึกเหมือนเสียเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่ง

 109. Back says:

  ผมโหวตให้คลิปี่ 12 ครับ เนื่องจากเค้าทำให้ผมคิดถึงตอนผมอยู่ ม.ปลาย มันเป็นแบบในคลิปนี้เลย

 110. Num says:

  ผมชอบคลิปที่ 12 ที่สุด รองมาก้อ 7 ขอโหวตให้ 2 คลิปนี้คับ
  คลิปที่ 12 เค้าเปรียบเทียบได้ดี เปรียบเหมือนหาดทรายเป็นเพื่อน
  คลิปที่ 7 เค้านำเรื่องจริงมาให้ดูทำให้มีความรู้สึกเสียดายหากราย

 111. Fah says:

  ประกวดคลิปอนุรักษ์ชายหาด แต่ไม่มีภาพชายหาดให้เห็น คลิปที่8 เล่าเรื่องจากภาพๆเดียว มีมุมมองที่แตกต่าง แต่สื่อความหมายได้น่าพอใจ อาจจะยังตอบโจทย์ไม่ดีพอ แต่ขอโหวตคลิปนี้ ที่ชอบเป็นพิเศษคงเป็นเสียงประกอบ ทำออกมาได้เยี่ยมครับ

 112. samee says:

  ดูคลิป 7 แล้วบอกได้คำเดียวว่า “เสียดาย” เสียดายหาดทราย เสียดายความสุขที่เคยมี เสียดายบรรยากาศดีๆ
  เสียดายสนามฟุตบอลที่เคยเล่น เสียดายเสียงหัวเราะของเด็กๆที่่เคยมีหาดทรายไว้วิ่งไล่จับ เสียดายหอยเสียบ
  เสียดายปูลม เสียดายที่จอดเรือ เสียดายที่เด็กรุ้นหลังที่ไม่เคยรู้ว่าบ้านเรามีหาดทรายสวยขนาดไหน
  เสียดายที่ขาดความเข้าใจที่ถูต้องในระบบนิเวศของหาดทราย เสียดายที่ไม่ได้คัดค้านตอนการสร้างกำแพง
  กันคลื่น เสียดายความทรงจำดีๆที่ยากจะหวนคืนมา

 113. กรรมการประกวดคลิปเริ่มพิจารณาประกวดคลิปรักษ์หาดทรายแล้ววันนี้ 13 ก.พ. 2555 ต่างเห็นความตั้งใจของทุกคน และเข้าใจดีถึงประสบการณ์ที่ต่างกัน ทำให้เสียงโหวตแตกแต่ละท่นชอบคลิปต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาหาดทราย จึงขอเชิญผู้ส่งคลิปเข้าประกวดทุกท่านร่วมเป็นกรรมการให้คะแนนด้วย โดยขอให้แต่ละท่านส่งลำดับคลิปที่ท่านชื่นชอบของคนอื่นๆมาให้กรรมการ (เรียง 1 2 3 … 10 ที่ชอบมากไปน้อย โดยไม่รวมคลิปของท่านเอง) เพื่อนำมารวมกับคะแนนของกรรมเป็นคำตัดสินสุดท้าย … กรุณาส่วมาด่วนที่ pornpins@gmail.com ขอขอบคุณมาก

 114. ga says:

  ทุกคลิปทำออกมาได้ดีมากครับ ผมประทับใจคลิปที่ 1 เข้าใจง่ายดีครับ

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา says:

   ลำดับที่ 1 คลิปที่ 11 : อนุรักษ์หาดทราย ม.ราชภัฏยะลา
   ลำดับที่ 2 คลิปที่ 12 : My beach
   ลำดับที่ 3 คลิปที่ 8 : Voice of Memories
   ลำดับที่ 4 คลิปที่ 6 : ภัยเงียบเขื่อนกันคลื่น
   ลำดับที่ 5 คลิปที่ 4 : การแก้ปัญหาขยะโดยใช้หลัก 4 ป
   ลำดับที่ 6 คลิปที่ 2: ธรรมชาติและการอนุรักษ์หาดทราย
   ลำดับที่ 7 คลิปที่ 7 : บ้านหน้าศาลวันนี้
   ลำดับที่ 8 คลิปที่ 5 : รักษ์หาดทราย..รักษ์ชีวิต
   ลำดับที่ 9 คลิปที่ 1 : Save world save the beach
   ลำดับที่ 10 คลิปที่ 14 : ก่อนหาดทรายจะกลายเป็นความทรงจำ

   • ลำดับที่ 1 คลิปที่ 11 : อนุรักษ์หาดทราย ม.ราชภัฏยะลา
    ลำดับที่ 2 คลิปที่ 12 : My beach
    ลำดับที่ 3 คลิปที่ 8 : Voice of Memories
    ลำดับที่ 4 คลิปที่ 6 : ภัยเงียบเขื่อนกันคลื่น
    ลำดับที่ 5 คลิปที่ 4 : การแก้ปัญหาขยะโดยใช้หลัก 4 ป
    ลำดับที่ 6 คลิปที่ 2: ธรรมชาติและการอนุรักษ์หาดทราย
    ลำดับที่ 7 คลิปที่ 7 : บ้านหน้าศาลวันนี้
    ลำดับที่ 8 คลิปที่ 5 : รักษ์หาดทราย..รักษ์ชีวิต
    ลำดับที่ 9 คลิปที่ 1 : Save world save the beach
    ลำดับที่ 10 คลิปที่ 14 : ก่อนหาดทรายจะกลายเป็นความทรงจำ

 115. เครือข่ายเฝ้าระวัง รักษาชายหาด says:

  ต้องขอขอบคุณทีมราชภัฎยะลาเจ้าของคลิปอนุรักษ์หาดทรายอย่างมากๆๆๆ ที่ช่วยเป็นกรรมการให้คะแนน ก็ขอให้ทีมใดที่ยังไม่ได้แจ้งลำดับคลิปอื่นที่ชื่นชอบมา ให้รีบส่งด่วนนะ จะรวมคะแนนประกาศผลแล้ว 15 ก.พ. นี้ ที่นี่

  • ครูคลิบ10 says:

   ยังดูไม่หมดเลยครับเนทที่โรงเรียนติดๆหายๆต้องขอโทษด้วยจริงๆ
   ที่ไม่ได้ร่วมให้คะแนนด้วย

 116. ตัวแทนผู้ส่งคลิป says:

  ผมอยากทราบว่าประกาศผลกี่โมงหรอครับ

 117. save world save the beach says:

  1 คลิปที่ 2
  2 คลิปที่ 7
  3 คลิปที่ 12
  4 คลิปที่ 8
  5 คลิปที่ 14
  6 คลิปที่ 6
  7 คลิปที่ 5
  8 คลิปที่ 9
  9 คลิปที่ 10
  10 คลิปที่ 11

  จากผู้เข้าประกวดคลิปที่ 1 save world save the beach

  • เครือข่ายเฝ้าระวัง รักษาชายหาด says:

   ขอบคุณมากที่ส่งลำดับคลิปที่ชื่นชอบมาให้ จะนำมารวมกับของคนอื่นๆและกรรมการ จะได้ตัดสินได้ทันทีเลย .

 118. dee says:

  ประกาศผลแล้วยังครับ

 119. ผู้ร่วมเข้าประกวด says:

  ประกาศผลยังครับ

 120. เครือข่ายเฝ้าระวัง รักษาชายหาด says:

  กรรมการผู้ตัดสินคร่ำเคร่งมาก เพราะมีคะแนนโหวตจากกรรมการรวมกว่า 15 คน ตัวเลขเยอะมาก ต้องใช้หลักวิชาการที่เรียกว่า preference vote ในการตัดสิน เข้าใจว่าผู้จัดการเวบกำลังดำเนินงานประกาศอยู่

 121. คลิปที่ 8 ถึงจะไม่ได้รางวัลแต่ขอชมว่าทำออกมาได้เจ๋งมากค้าบ เออมีรางวัลพิเศษคลิปสุดกึ๋นอะไรทำนองนี้รึเปล่าน่ะ

  • เครือข่ายเฝ้าระวัง รักษาชายหาด says:

   ก้ดีนะ ผู้ที่ชื่นชอบคลิปใดเป็นพิเศษ และไม่ตรงกับกรรมการน ก็สามารถร่วมให้รางวัลแก่คลิปนั้นได้ ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้แก่กันอย่างดีเยี่ยม ..สนับสนุน

 122. ครูคลิบ 10 says:

  แสดงความยินดีกับทุกคลิบที่ได้รางวัลครับ
  แล้วก็ขอบคุณทุกคลิบและทุกความเห็นครับ
  จะนำไปปรับปุรงให้ดีขึ้น
  ขอบคุณมากๆครับ

 123. BWN says:

  ไม่เลวนะแฟนคนไหนชอบคลิปใดเป็นพิเศษ ไม่ถูกใจผลการตัดสิน ก็สามารถเสนอเป็นรางวัลอื่นๆมาได้ หรือร่วมให้รางวัลด้วย ก็จะเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ตั้งใจทำคลิป อย่างสุดประมาณ

 124. minipiess says:

  ชอบคลิป 8 ค่ะ
  หนูมาจากเรื่องที่ 5 พวกเราจะพยายามต่อไปค่ะ

  • เครือข่ายเฝ้าระวัง รักษาชายหาด says:

   คลิป 8 คะแนนมาสูงมากเช่นกัน คณะกรรมการตัดสินหนักใจมาก เพราะทุกคนทำดีมากๆ คลืป 5 ก็ดำเนินเรื่องได้ดี หนีความวุ่นวายมาพักผ่อนที่หาดทราย เด็กๆในทีมงานก็น่ารัก อย่าเสียใจเรื่องการประกวด เพราะตั้งรางวัลไว้น้อยไปหน่อย

 125. ครูคลิบ10 says:

  ดูหมดทุกคลิบแล้วครับไม่กล้าให้คะแนนนะครับ
  โดยส่วนตัวชอบคลิบที่2ครับได้เอาไปใช้สอนเด็กๆต่อด้วย
  แต่เด็กๆชอบคลิบที่4ครับเห็นว่าเข้าใจง่ายดี
  ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ

  • เครือข่ายเฝ้าระวัง รักษาชายหาด says:

   ตารางคะแนนที่ทุกคนให้มาแสดงไวัแล้ว คลิปที่ 4 มาแรงเช่นกัน ส่วนตัวแล้วเห็นว่าวางแผนถ่ายทำได้ดี ถ้าเพิ่มุมกล้องที่เป็นศิลป์อีกสักหน่อย น่าจะชนะใจทุกคนได้นะ

 126. ครูคลิบ10 says:

  ได้รับหนังสือและประกาศนียบัตรแล้วครับ
  ขอบคุณมากครับ

  • เครือข่ายเฝ้าระวัง รักษาชายหาด says:

   มีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายสำหรับหาดทราย เช่นเดียวกับเสน่ห์ความงดงามของชายหาดทราย ที่ทำให้ดึงดูดเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยกว่าปีละ 6-7 แสนล้านบาท แต่มีสักกี่คนที่รู้คุณค่าและรักษาหาดทรายอย่างถูกต้อง หนังสือหาดทรายที่ BWN ได้จัดทำขึ้นจะช่วยให้สังคมได้ตระหนักและช่วยกันเผยแผ่ออกไปให้กว้างไกล เพื่อเป้นมรดกแก่ลูกหลานเราสืบไป

 127. Pingback: ตัวอย่างการทำคลิป อนุรักษ์ชายหาด « Wan1966's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s