โลกร้อนทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นจริงหรือ?

ทั่วโลกได้ทำแบบจำลองการสูงขึ้นของระดับน้ำในมหาสมุทรจากภาวะโลกร้อน
ผลการคำนวณด้วยแบบจำลองต่างๆทั่วโลกมากกว่า 20 แห่ง
ซึ่งรวบรวมและนำเสนอโดย ดร.บุศราศิริ ธนะ จากสาขาวิชา Earth Sciences
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน แสดงไว้ในรูปข้างล่างนี้
ซึ่งสรุปได้ว่า ในอีก 30 ปีข้างหน้า ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นไม่เกิน 1 มิลลิเมตร
ซึ่งถือว่า ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งประเทศไทย
(หมายเหตุ แกนตั้งมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร และ แกนนอนเป็น ปี ค.ศ.)
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ boossara@geo.sc.chula.ac.th

.

.

 bwnsign1.jpg

Advertisements
This entry was posted in ประเด็นเด็ด. Bookmark the permalink.

One Response to โลกร้อนทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นจริงหรือ?

  1. tenkafubu says:

    จริงหรือเนี๊ย….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s