6 ก.พ. 53 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จำนวน 60 คน ลงพื้นที่ศึกษาการพังทลายของหาดทรายและชายฝั่ง

เมื่อ 6 ก.พ. 53 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 60 คน ลงพื้นที่ศึกษาการพังทลายของหาดทรายและชายฝั่ง ต.สะกอม จ.สงขลา และฟังการบรรยายวิถีชีวิตของชุมชนบ้านสวนกง อ.นาทับ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เรียนรู้ธรรมชาติของชายหาดทรายบ้านสวนกง ที่มีความงดงาม และกำลังจะถูกทำลายไปเพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2

เรียนรู้การหาน้ำจืดบนหาดทราย ของชาวประมงพื้นบ้านที่พึ่งพิงหาดทราย

 

เรียนรู้การเก็บหอยเสียบ ซึ่งเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านแถบนี้ 

เด็กๆบ้านสวนกง สนุกสนานบนหาดทราย เมื่อไม่มีหาดเด็กๆเหล่านี้จะไปเล่นที่ไหน  

 นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน

 

นักศึกษาร่วมกันทำบุญ โดยการปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ตลอดไป

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ฝึกนั่งบนกองหินเขื่อนกันคลื่น ที่บ้านบ่อโชน ต.สะกอม ฟังการบรรยายการพังทลายของหาดทรายและฝั่ง ที่เกิดจากเขื่อนริมทะเลชายฝั่ง ต.สะกอม

หาดทรายและฝั่งบ้านบ่อโชน พังทลายลึกกว่า 100 เมตร เป็นระยะทางกว่า 4 ก.ม. และยังคงพังทลายต่อไปไม่สิ้นสุด และกรมเจ้าท่ายังคงจะสร้างเขื่อนริมทะเลต่อไปตลอดแนวชายฝั่ง จงสงขลา

Advertisements
This entry was posted in สื่อสารด้วยภาพ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s