ภาพการพังทลายของชายหาดสงขลา…อย่าทำผิดซ้ำซากอีกเลย

ชายฝั่ง จ.สงขลา จากบ้านนาทับ-หาดสมิหลา

ชายหาดและถนนบ้านเก้าเส้ง อ.เมืองสงขลา พังทลายผลกระทบจากการสร้างบ่อสูบน้ำเสียรุกล้ำชายหาด 2544

ภาพชายหาดชลาทัศน์ บ้านเก้าเส้งพังทลาย พ.ค.2545

สร้างเขื่อนหินบนชายหาดชลาทัศน์ พ.ย.2545

ชายหาดชลาทัศน์และฝั่งพังทลายรุกลาม เปลี่ยนหาดทรายกลายเป็นหาดหิน 2548

หาดทรายและฝั่งบ้านนาทับ จ.สงขลาพังทลาย ผลกระทบจากเขื่อนริมทะเลรุกกล้ำชายหาด 2545

หาดทรายและฝั่งบ้านนาทับพังทลายรุกลาม เมื่อไม่มีหาดทราย ถนนก็พังอย่างง่ายดาย 2547

ชายหาดและบ้านเรือนที่บ้านบ่ออิฐ อ.เมืองสงขลาที่ห่างไป 3 ก.ม. พังทลาย ผลกระทบจากเขื่อนนาทับ 2545

เมื่อ 1 ต.ค. 53 ทีมงานวิจัยนโยบายสาธารณะรักษาชายหาดทราย ลงพื้นที่สำรวจชายหาดชลาทัศน์ บ้านเก้าเส้ง อ.เมืองสงขลา พบว่าหาดทรายหายไปหมด เหลือแต่หาดหินโสโครก

และการพังทลายที่ลุกลามไม่จบสิ้น

ทรายหน้ากำแพงหินเกเบียนถุกซัดออกไปจนหมด 

คงเหลือไว้แต่กำแพงหินที่ชำรุดอย่างหนัก

ซากปรักหักพังของศาลาวัด สำนักสงฆ์หาดทรายแก้ว ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ถึงปัญหาและสาเหตุ

การป้องกันแก้ไขแบบผิดๆ โดยการทิ้งหินริมหาดสำนักสงฆ์ฯ ทำให้ชายหาดและฝั่งถัดไปพังทลายรุนแรงต่อไปไม่สิ้นสุด

กองหินถมบนหาดทราย บ.นาทับ-บ.ปึก 21 ก.ค. 50

ภาพหลักฐานชั่วลูกชั่วหลาน ให้เห็นถึงพิษภัยของเขื่อนริมทะเล อย่าทำผิดซ้ำซากอีกเลย

Advertisements
This entry was posted in สื่อสารด้วยภาพ. Bookmark the permalink.

One Response to ภาพการพังทลายของชายหาดสงขลา…อย่าทำผิดซ้ำซากอีกเลย

  1. Boon says:

    ภาพแสดงความเสียหายได้ชัดเจน
    ใครมีภาพชายหาดที่เสียหายในที่อื่นๆ
    ให้ช่วยนำมาแสดงไว้ในที่นี้ด้วย
    จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s