ความเห็น นศ.วิศวฯ ม.สงขลาฯ ปี2 จำนวน34คน ต่อสาเหตุและการแก้ไขการพังทลายของชายหาด

ความเห็นของ นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ ปี 2 จำนวน 34 คน
ที่ร่วมทัศนศึกษาการพังทลายของชายหาดสงขลา
เมื่อ 5 ก.พ. 2554 สรุปได้ดังนี้
(สามารถตอบได้อย่างอิสระไม่จำกัดคำตอบ)

คำถาม 1 : อะไรคือสาเหตุของการพังทลายของหาดทราย

คำตอบ – 58% เกิดจากการสร้างเขื่อนรุกล้ำชายฝั่ง
             – 31% เกิดจากความเห็นแก่ตัว
             – 22% สิ่งก่อสร้างชายฝั่งหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของทราย
             – 8% โลกร้อน+คลื่นใหญ่+น้ำทะเลสูงขึ้น
             – 8% ไม่รู้สาเหตุ

คำถาม 2 : ทางแก้ไขการพังทลายของหาดทราย

คำตอบ – 39% ให้รื้อเขื่อนริมทะเลและหยุดการก่อสร้างเพิ่ม
             – 28% สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
             – 19% ให้ความรู้แก่สังคมให้กว้างขวาง
             – 14% เรียนรู้ธรรมชาติของหาดทราย
             – 8% ถมทรายชายฝั่ง
             – 25% ไม่ระบุ

 

เมื่อ 5 ก.พ. 54 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทราย ร่วมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ทัศนศึกษาเรียนรู้ปัญหาและสาเหตุของการพังทลายของหาดทรายและชายฝั่ง จ.สงขลา

เริ่มต้นที่ ชายหาดชลาทัศน์ บ้านเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งก่อนปี 2545 เคยเป็นชายหาดที่กว้างใหญ่สวยงาม มาบัดนี้กลับกลายเป็นกองหินระเกะระกะบนชายฝั่งที่เว้าแหว่ง ต้นสนโค่นล้มจำนวนมาก

เมื่อเดินต่อไปอีก 200 เมตรทางทิศเหนือ พบกำแพงหินแบบเกเบียน ยาวตลอดแนว … แต่ไร้หาดทราย (กำแพงฯสร้างโดยเทศบาลนครสงขลา)

ประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว กำแพงหินเกเบียนนี้ถูกกลบซ่อนอยู่ใต้หาดทราย ซึ่งเป็นการเร่งให้ชายหาดพังทลาย และในที่สุดคลื่นก็ขุดกำแพงหินให้โผล่ขึ้นมา และทำลายกำแพงนี้ลงไป พร้อมกับการสูญสิ้นอย่างถาวรของหาดทราย

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ คือ คลื่นจะเข้าปะทะกับกำแพงอย่างรุนแรง เสมือนกำลังจะบอกว่า ให้เอาไอ้สิ่งแปลกปลอมนี้ออกไปๆๆๆๆๆจากชายหาด 

ในขณะที่หาดทรายที่อยู่ข้างเคียง คลื่นขนาดเดียวกันที่เข้าสู่ฝั่ง ค่อยๆไหลขึ้นชายหาดอย่างสงบ… นั่นคือ หาดทราย=กำแพงกันคลื่นอย่างแท้จริง

เมื่อเดินต่อไปอีก 500 เมตรทางทิศเหนือ พบกำแพงกระสอบทรายขนาดใหญ่ที่วางกองกันเป้นแนวยาวตลอดชายฝั่ง … แต่ไร้หาดทราย

ทีมอาจารย์และนักเรียนจาก มหาวชิราวุธวิทยาลัย จ.สงขลา ที่สนใจรักษาชายหาด ก็มาร่วมกันเรียนรู้ปัญหาและสาเหตุของการพังทลายของชายหาดสงขลาด้วย

กำแพงกระสอบทรายสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยงบเกือบ 50 ล้านบาท ยาว 1 ก.ม. นี้ จะทำให้ชายหาดชลาทัศน์พังทลายอย่างถาวรในเร็วๆนี้ และจะต้องสร้างเขื่อนริมทะเลไปตลอดแนว (ที่เห็นคือเกาะหนูทางทิศเหนือ)

ระหว่างทางมีกองทรายขนาดใหญ่ระเกะระกะอยู่ทั่วไป ทำไปทรายเหล่านี้จึงไม่อยู่ในทะเลหรือชายหาดที่มันควรอยู่ ใครพามันขึ้นมา??

 

Advertisements
This entry was posted in สื่อสารด้วยภาพ. Bookmark the permalink.

2 Responses to ความเห็น นศ.วิศวฯ ม.สงขลาฯ ปี2 จำนวน34คน ต่อสาเหตุและการแก้ไขการพังทลายของชายหาด

  1. Boon says:

    ทำไม post comment แล้ว จึงไม่แสดงที่ลำดับ last post ด้านบนขวามือของ web

  2. Siripat says:

    ไปทัศนศึกษา กับอาจารย์ ครั้งนั้น ทราบเรื่องจริงและถูกต้อง แน่นอนเลยค่ะ

    อาจารย์อย่าลืมพา รุ่นน้อง ไปศึกษาด้วยนะค่ะ ^_____^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s