โปสเตอร์ หาดทรายมรดกธรรมชาติ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Advertisements
This entry was posted in สื่อสารด้วยภาพ. Bookmark the permalink.

One Response to โปสเตอร์ หาดทรายมรดกธรรมชาติ

  1. BWN says:

    โปสเตอร์ชุดนี้ออกแบบได้ครบถ้วนในทุกมิติ วิทย์ ศิลป สังคม อยากให้ช่วยกันเผยแผ่ เผื่อว่าจะรักษาหาดทรายผืนสุดท้ายของเราไว้ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s