การพังทลายของชายฝั่งและการห้ามก่อสร้างโครงสร้างแข็งป้องกันฝั่ง

การพังทลายของชายฝั่งและการห้ามก่อสร้างโครงสร้างแข็งป้องกันฝั่ง

กรณีหาดทรายของรัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

โดย เอมิลี แจ๊ค

uploadpic

Ocracoke ใน Outer Banks ได้ชื่อว่า America’s Best Beach ในปี  2007 โดย ศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาชายฝั่ง ของ Florida International University

ชายหาดทรายของรัฐนอร์ทแคโรไลน่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับของรัฐ และยังเป็นสถานที่ที่มีประเด็นถกเถียงบ่อยที่สุดแห่งหนึ่ง ของรัฐด้วย ชายฝั่งตะวันออกความยาว 301 ไมล์นี้ เป็นสถานที่แห่งการเผชิญหน้ากัน ระหว่างสิ่งก่อสร้างถาวรโดยมนุษย์กับพลังธรรมชาติ และระหว่างสิทธิในการถือครองที่ดินของมนุษย์ กับระบบธรณีวิทยาทางธรรมชาติที่ดำเนินมาหลายพันปี นักวิทยาศาสตร์ชายฝั่งต่างพอใจกับกฎหมายในปี 1985 ที่ถูกบัญญัติไว้เพื่อรักษาธรรมชาติของชายหาด แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายดังกล่าวกลับเป็นอุปสรรค ต่อการลงทุนของนักพัฒนาและผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์

Continue reading

Advertisements
Posted in วิชาการ | 1 Comment

ฟื้นฟูหาดทรายด้วยการเติมทรายและการถ่ายเททราย

ฟื้นฟูหาดทรายด้วยการเติมทรายและการถ่ายเททราย

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)

พฤษภาคม ๒๕๕๕ Continue reading

Posted in วิชาการ | 2 Comments

โปสเตอร์ หาดทรายมรดกธรรมชาติ

Posted in สื่อสารด้วยภาพ | 1 Comment

“แลเล..แลหาดสงขลา” ๓-๕ มิ.ย. ๕๕

ทุกย่างก้าว ภาวนา…เพื่อหาดสงขลายั่งยืน

๓ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ Continue reading

Posted in ประเด็นเด็ด | 1 Comment

โพล

Posted in โพล | 1 Comment

สัมภาษณ์พิเศษ: Sikke Hempenius “ยิ่งสร้างเขื่อนยิ่งสะเทือนชายหาด”

Prof. Sikke Hempenius เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (Engineering Physics) และ Remote Sensing (ภาพถ่ายระยะไกล) แห่ง Delft University of Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นอาจารย์ของศ.ดร.ผาสุก กุลลวณิชย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรศ.ดร.วีระพันธ์ มุสิกสาร อดีตประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อเกษียณจาก Delft University of Technology จึงได้รับการชักชวนให้มาเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกระทั่งอายุ 70 ปี Continue reading

Posted in ประเด็นเด็ด | 6 Comments

คำตัดสินศาลปกครองกรณีกรมเจ้าท่าสร้างเขื่อนริมทะเลทำลายหาดทรายและชายฝั่ง

คำตัดสินศาลปกครองสงขลา 29 ก.ค. 54
กรณีชาวบ้านสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
ฟ้องกรมเจ้าท่าสร้างเขื่อนริมทะเลทำลายหาดทรายและชายฝั่ง

Continue reading

Posted in ประเด็นเด็ด | 1 Comment